Conus tessulatus clone TsMEKL-P012 conotoxin scaffold VI/VII precursor, mRNA, complete cds (N00113) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus tessulatus clone TsMEKL-P012 conotoxin scaffold VI/VII precursor, mRNA, complete cds
Organism Conus tessulatus
Organism Diet vermivorous
Organism Clade XVI
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
gcagacttggtaagaagtggaaaacatttatc
atggagaa
actgacaatcctgctccttcttgctgctgtactggtgttg
gcccaggccctgattaaaaaaggtggtggagaaaaacgcc
aaaaggagaagatcaactttctatcaaaaagaaagacaac
tgctgagagttggtgggagggcgaatgcagcggttggtcc
gtgtattgtacgtcggacccggaatgttgttctggtgaat
gtagcagttattactgcgaattgtgg
tgatgaactctgac
cagaagccatccgacaccaccattcttc
Sequence translation MEKLTILLLLAAVLVLAQALIKKGGGEKRQKEKINFLSKR
KTTAESWWEGECSGWSVYCTSDPECCSGECSSYYCELW

References
Conticello,S.G., Gilad,Y., Avidan,N., Ben-Asher,E., Levy,Z. and Fainzilber,M. (2001) Mechanisms for evolving hypervariability: the case of conopeptides Mol. Biol. Evol. 18:120-131

Internal links
Proteins Encoded Ts6.2 precursor

External links
Ncbi
GenBank AF215013

Tools