Conus arenatus clone ArMSGL-0124 conotoxin scaffold VI/VII precursor, mRNA, complete cds (N00166) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus arenatus clone ArMSGL-0124 conotoxin scaffold VI/VII precursor, mRNA, complete cds
Organism Conus arenatus
Organism Diet vermivorous
Organism Clade XIV
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
ccttgctctatctggtgaagtgagactccaacagctgtga
taccagcccaaacctttcaactcactacgtggcagttgca
gttttcaacgtgtggacaggattgaacaaaattcagg
atg
tcaagattgggaatcatggtgctaacccttctacttcttg
tgtacatggcaaccagtcatcaggatgcaggagagaagca
ggcgacgcaaagggacgcaatcaacttcagatggaaaaga
tcactcactcggagaacagcaactgaggagtgcgaggagt
cctgtgaggaggaggaaaagacctgctgcggcgaanaaga
tggagaacccgtatgtgcccgcttttgcttagga
tagttt
ctgtacactgtctcattcattatcttatcgggacaactgt
naacgagacctatcagaaagtcgaaggttgtgcgtaattt
gataagcgctgtttactgngacgaacggatttgagatgca
aagagaataaaacagcantatgagganaaaaaaaaaaa
Sequence translation MSRLGIMVLTLLLLVYMATSHQDAGEKQATQRDAINFRWK
RSLTRRTATEECEESCEEEEKTCCGE?DGEPVCARFCLG

References
Conticello,S.G., Gilad,Y., Avidan,N., Ben-Asher,E., Levy,Z. and Fainzilber,M. (2001) Mechanisms for evolving hypervariability: the case of conopeptides Mol. Biol. Evol. 18:120-131

Internal links
Proteins Encoded Ar6.20 precursor

External links
Ncbi
GenBank AF215066

Tools