Conus arenatus clone ArMSGL-0143 conotoxin scaffold VI/VII precursor, mRNA, complete cds (N00173) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus arenatus clone ArMSGL-0143 conotoxin scaffold VI/VII precursor, mRNA, complete cds
Organism Conus arenatus
Organism Diet vermivorous
Organism Clade XIV
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
tctatctggtgaagtgagactccaacagttgtgataccag
cccaaacctttcaactcactacgtggcagttgcagttttc
aacgtgtggactggattgaagaaaattcagg
atgtcagga
ttgggaatcatgttgctaacccttctacttcttgtgttca
tggaaaccagtcatcaggatgcaggagagaagcaggcgac
gcaaagggacgcaatcaacgtcagacggagaagatcactc
actcggagagtaactgaggagtgcgaagagaactgtgagg
aggaggaaaagcactgctgcaacacaaataatggaccctc
ttgtgccccgcaatgcttcgga
taatttctatacactgtc
tcgttcattattttatcagtacaagtgtaaacaaaacatg
tcggaaagtcgaaggttgtgcgtaatttgataagcattgt
ttactgggacgaacggatttgagatgcaaagagaataaaa
cagcaacaagaggaaaaaaaaaaaaa
Sequence translation MSGLGIMLLTLLLLVFMETSHQDAGEKQATQRDAINVRRR
RSLTRRVTEECEENCEEEEKHCCNTNNGPSCAPQCFG

References
Conticello,S.G., Gilad,Y., Avidan,N., Ben-Asher,E., Levy,Z. and Fainzilber,M. (2001) Mechanisms for evolving hypervariability: the case of conopeptides Mol. Biol. Evol. 18:120-131

Internal links
Proteins Encoded Ar6.26 precursor

External links
Ncbi
GenBank AF215073

Tools