Conus arenatus clone ArMLCL-021 conotoxin scaffold IX precursor, mRNA, complete cds (N00202) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus arenatus clone ArMLCL-021 conotoxin scaffold IX precursor, mRNA, complete cds
Organism Conus arenatus
Organism Diet vermivorous
Organism Clade XIV
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
cagnnttcagtgttcaccancagctacacctgccaaccga
tcctttntntgcgntacgtggcnctttgcagtgtgagacc
aagattctgactncaagcaaa
atgctgtgtcttccagtct
tcatcatccttcttctgttggcttctcctgcagcttcaaa
ccctctgaaaaccagaatccaaagcgatttgattcgcgca
gcccttgaagatgccgatatgaaaaacgaaaaaaacattc
taagctccattatgggcagccttggcacgattggtaacgt
tgtcggcaatgtttgctgcagtataacaaaaagttgctgt
gcttctgaggaa
taaccaagaggctgtaaagtatggctga
ctttggaaacgacacctccaaactgtacccggatatgaga
tgtaaaaaacaggctgtttcttctgcacatgctcgtgtgg
gttgaaacagtcgttaaacatacgctgccatttgcattgt
catgttctctattttattgacagaactgcataccaaatta
gacaaatgtctttgaaattgaactcattttctacagagta
taggcagtgaccaattggtgatagttcaattaattctgat
tatctaaaactgcttcgacatcttttttttgtgtgctttt
tgtgacagt
Sequence translation MLCLPVFIILLLLASPAASNPLKTRIQSDLIRAALEDADM
KNEKNILSSIMGSLGTIGNVVGNVCCSITKSCCASEE

References
Conticello,S.G., Gilad,Y., Avidan,N., Ben-Asher,E., Levy,Z. and Fainzilber,M. (2001) Mechanisms for evolving hypervariability: the case of conopeptides Mol. Biol. Evol. 18:120-131

Internal links
Proteins Encoded Ar5.1 precursor

External links
Ncbi
GenBank AF215102

Tools