Br7.1 precursor, mRNA, complete cds. (N02304) Nucleic Acid Card

General Information
Name Br7.1 precursor, mRNA, complete cds.
Organism Conus brunneus
Organism Diet vermivorous
Organism Clade
Organism Region Eastern Pacific
Notes

Sequence
gaccctgccgtcatctcagcgcagacttggtaagaagtga
aaaaccttcatc
atggagaaactgacaattctgcttcttg
ttgttactgtactagtgtcgacccaggccatgattcaagg
tgatatagaaaaacgtcgaaaggcgaagatcaacattttt
tcaaaaagaaagacaactgctgagagatggtgggatggcg
aatgcaggagttggtccaacaaatgtgagtggccttggca
ttgttgttctaacgactgtgaggattactgcacattgtgg

tgatgaactcggaccacaagccatccgacaacaccactct
cctcttcagaggcttcaaggcttttgttgtgatttgaaga
atctttacgagtaaacaaataagtagaccagcacgtttct
ttccctttgcaaaatcaatgatggaggtaaaaagcctctc
attttgtcttcatcaataaagaacttatcatcccaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sequence translation MEKLTILLLVVTVLVSTQAMIQGDIEKRRKAKINIFSKRK
TTAERWWDGECRSWSNKCEWPWHCCSNDCEDYCTLW

References

Internal links
Proteins Encoded Br7.1 precursor

External links
Ncbi
GenBank JQ683152

Tools