Br7.3 precursor, mRNA, complete cds. (N02306) Nucleic Acid Card

General Information
Name Br7.3 precursor, mRNA, complete cds.
Organism Conus brunneus
Organism Diet vermivorous
Organism Clade
Organism Region Eastern Pacific
Notes

Sequence
gaccctgccgtcatctcagcgcagacttgaagtgaaaaac
cttcatc
atggagaaactgacaattctgcttcttgttgtt
actgtactagtgtcgacccaggccatgattcaaggtgata
tggaaaaacgtcgaaaggcgaagatcaacattttttcaaa
aagaaagacaactgctgagagatggtgggatggcgaatgc
aggagttggtccaacaaatgtgagtggccttggcattgtt
gttctaacgactgtgaggattactgcacattgtgg
tgatg
aactcggaccacaagccatccgacaacaccactctcctct
tcagaggcttcaaggcttttgttgtgatttgaagaatctt
tacgagtaaacaaataagtagaccagcacgtttctttccc
tttgcaaaatcaatggtggaggtaaaaagcctctcatttt
gtcttcatcaataaagaacttatcatcccaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
Sequence translation MEKLTILLLVVTVLVSTQAMIQGDMEKRRKAKINIFSKRK
TTAERWWDGECRSWSNKCEWPWHCCSNDCEDYCTLW

References

Internal links
Proteins Encoded Br7.1 precursor

External links
Ncbi
GenBank JQ683154

Tools