Br7.4 precursor, mRNA, complete cds. (N02307) Nucleic Acid Card

General Information
Name Br7.4 precursor, mRNA, complete cds.
Organism Conus brunneus
Organism Diet vermivorous
Organism Clade
Organism Region Eastern Pacific
Notes

Sequence
gaccctgccgtcatctcagcgcagacttgaagtgaaaaac
cttcatc
atggagaaactgacaattctgcttcttgttgtt
actgtactagtgtcgacccaggccatgattcaaggtgata
tagaaaaacgtcgaaaggcgaagatcaacattttttcaaa
aagaaagacaactgctgggagatggtgggatggcgaatgc
aggagttggtccaacaaatgtgagtggccttggcattgtt
gttctaacgactgtgaggattactgcacattgtgg
tgatg
aactcggaccacaagccatccgacaacaccactctcctct
tcagaggcttcaaggcttttgttgtgatttgaagaatctt
tacgagtaaacaaataagtagaccagcacgtttctttccc
tttgcaaaatcaatgatggaggtaaaaagcctctcatttt
gtcttcatcaataaagaacttatcaccaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa
Sequence translation MEKLTILLLVVTVLVSTQAMIQGDIEKRRKAKINIFSKRK
TTAGRWWDGECRSWSNKCEWPWHCCSNDCEDYCTLW

References

Internal links
Proteins Encoded Br7.1 precursor

External links
Ncbi
GenBank JQ683155

Tools