Br7.5 precursor, mRNA, complete cds. (N02308) Nucleic Acid Card

General Information
Name Br7.5 precursor, mRNA, complete cds.
Organism Conus brunneus
Organism Diet vermivorous
Organism Clade
Organism Region Eastern Pacific
Notes

Sequence
accctgccgtcatctcagcgcagacttggtaagagttttc
cacagcagagacgttgctggttcacatttgcactgaacta
tgagatcgtctgaattccatgtgtagagttctgtgatcaa
ggggtaaaatgacagaggtgaaaaaccttcacc
atgaaac
tgacaatcctgcttcttgttgctgctgtactgatgtcgac
ccaggccctgattcaaggtggtagagaaaacccccagaag
gcgaagatgaactttttaaaagcaaggcggttaccgggaa
gcagacagatagctgaaaaatgcggaggatggatatgtga
ggacacctgggactgttgttattatgctgaatgtaaggat
ggttactgtgtcgaaatc
tgaccacaagccatcagacatc
gccactctgctcttcagaagcttcaaagtttttcttctca
ttttgaagaatctttccgagtaaacaaatatagacaacca
tgtttttttccctttggaaaatcaaggatggcggtaaaaa
gcctcctattttatcttcatcaataaagaactcactatca
ccggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sequence translation MKLTILLLVAAVLMSTQALIQGGRENPQKAKMNFLKARRL
PGSRQIAEKCGGWICEDTWDCCYYAECKDGYCVEI

References

Internal links
Proteins Encoded Br7.5 precursor

External links
Ncbi
GenBank JQ683156

Tools