Conomarphin-Bt1 mRNA, complete cds. (N02341) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conomarphin-Bt1 mRNA, complete cds.
Organism Conus betulinus
Organism Diet vermivorous
Organism Clade X
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
atgtctaaactgggagtcgtgttgtgcatctttctgattc
tgtttcccatggcaactcttcagctggatggagatcaaac
cgctgatcgtcatgcagacgaaagggaccaggacctagca
ggacagtatcgaaacttgaagcgtgttctgaaaaggggtt
gggtataccatgcaaatccagaggccaatagctggtggac
gcttgtt
tgagaggcatcaggctggttactccagaacagt
ggtcgtctaatgattgaattaaaagatcactacagggaat
aaaactttcccaagaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sequence translation MSKLGVVLCIFLILFPMATLQLDGDQTADRHADERDQDLA
GQYRNLKRVLKRGWVYHANPEANSWWTLV

References

Internal links
Proteins Encoded Conomarphin-Bt1 precursor

External links
Ncbi
GenBank JX000453

Tools