Di6.11 mRNA, complete cds. (N02350) Nucleic Acid Card

General Information
Name Di6.11 mRNA, complete cds.
Organism Conus distans
Organism Diet vermivorous
Organism Clade Early
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
atgtcgggattgggattcatggtggtaacccttctacttc
ttgtgcccatggcaaccagtcaacaggatggaggagagaa
gcaggcgatgcaaagggacgcaatcaacgtcgcaccagga
acatcaatcactcggacagaaacagatcaggagtgcattg
acacctgtaagcaggaggacaagaaatgctgcggcagatc
aaatggagtacccacatgtgcgaaaatctgcctcgga
taa
tttctgtacgctgtctcgttcattatttcatcagtacgag
tttaaacgagacctattagaaagtcgaaggttgtgcgtaa
tttgataagcatggtttactgggatgaacggatttgagat
gcgaagagaataaaacggcaagaagaaaaaaaaaaaa
Sequence translation MSGLGFMVVTLLLLVPMATSQQDGGEKQAMQRDAINVAPG
TSITRTETDQECIDTCKQEDKKCCGRSNGVPTCAKICLG

References

Internal links
Proteins Encoded Di6.11 precursor

External links
Ncbi
GenBank JX018176

Tools