Conus quercinus alpha conotoxin Qc1.1b mRNA, partial cds (N01028) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus quercinus alpha conotoxin Qc1.1b mRNA, partial cds
Organism Conus quercinus
Organism Diet vermivorous
Organism Clade VII
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
atgggcatgcggatgatgttcaccatgtttctgttggttg
tcttggcaatcacggtggtttccttcacctcagatcatgc
atctgatggcaggaataccgcagccaacgacaaagcgtct
aaactgatggctcttaggaacgaatgctgtgacaatcctc
cgtgcaagtcgagtaatccagatttgtgtgactggagaag
c
tgatgctccaggatcctctgaaacacgacatgttgccct
ctactgactgcttcactttccgtctctttgtgccactaga
actgaacaacgcgatccactagactcccacgttacctccg
tattctgaaactacttggatttgattgtctttaatttcta
gtcacacctgctgtcattacatcatctaaatttaaacaag
aacatgaggggtgtctgttaaaaaaaaatcaggcaatgac
aagggaaaaaagtctcagatctatccgaaaactgtcaccc
gtcattctcttaaccagttttagaactgattaccaataga
gcttttgtaccacataaaatcaggtcttcgtgtaatgttt
cttttacaaacgtcgctgaaattcttgggaaaaaatgctc
aaaatgtgggaagcacttttggttgtctgacaacttgtga
tcatgtcccttttcagcgagtctaactgcaacctctgtgt
gttttccttcacctgttaaacaatgcaaagtggttttcca
taatcagaaaagccaaagacaaagaaccgctcgataattt
caggaaatagatagggtaagggaaaaaagagacctatggg
aaatgataagaacaacagataaaagaaattgaacattacc
tacttgtttcatggttgatgacttttttttttaataatct
ctgtggacattaattgcagtctctcctcatcccatgccat
tagttatttttctttctttatccaagatttgctgaatatt
tttagcctagatatagacattgctacatgtataacctgac
aataaactttcatgggcaccaattaaaaaaaaaaaaaaaa
aa
Sequence translation MGMRMMFTMFLLVVLAITVVSFTSDHASDGRNTAANDKAS
KLMALRNECCDNPPCKSSNPDLCDWRS

References
Yuan,D.D., Han,Y.H., Wang,C.G. and Chi,C.W. (2007) From the identification of gene organization of alpha conotoxins to the cloning of novel toxins Toxicon 49:1135-1149

Internal links
Proteins Encoded Qc1.1b precursor

External links
Ncbi
GenBank DQ311061, JX293448

Tools