Conotoxin Im9.11 mRNA, complete cds. (N01876) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conotoxin Im9.11 mRNA, complete cds.
Organism Conus imperialis
Organism Diet vermivorous
Organism Clade XVII
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
cgcacacccaaagctacacgaggagcggaaaactacgatc
aagagaggaaggattaagaggaattcacc
atgttgaaagt
gggagttgtacttcttatatttctggttcttatgtcatcg
gcaatcccccaagacaggggacagcaaagtgacaagaagc
aaattcgtcagagggacatctttgggagtaaaatgagaag
atacagtccgaacatccaaaaacgttgcattgtgggcaca
ccctgccatgtgtgcagaagccaatctaaaagttgcaatg
ggtggctcggaaaacaaagatactgcggatattgtggttg
a
cgaagaagacagaacatcactgattaacccctaaacaag
cagcatcagcatgatctgttgatcacaaaaacaaaaaaaa
ggtagacggtattctctgaaatccaatcactttagcacaa
aaaa
Sequence translation MLKVGVVLLIFLVLMSSAIPQDRGQQSDKKQIRQRDIFGS
KMRRYSPNIQKRCIVGTPCHVCRSQSKSCNGWLGKQRYCG
YCG-

References
Liu,Z., Li,H., Liu,N., Wu,C., Jiang,J., Yue,J. and Dai,Q. (2012) Diversity and evolution of conotoxins in Conus virgo, Conus eburneus, Conus imperialis and Conus marmoreus from the South China Sea. Toxicon 60:982-989

Internal links
Proteins Encoded Im9.11 precursor

External links
Ncbi
GenBank JF322913

Tools