Conus pennaceus clone PnMGMR-01 conotoxin scaffold I precursor, mRNA, complete cds (N00188) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus pennaceus clone PnMGMR-01 conotoxin scaffold I precursor, mRNA, complete cds
Organism Conus pennaceus
Organism Diet molluscivorous
Organism Clade V
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
gcggaccagacgaacgtgaaacagcatcgccggcaagttg
gtacagtacaagacacgcagagcaaggaagcagacagtca
gaaaatagcc
atgggcatgcggatgatgttcaccgtgttt
ctgttggttgtcttggcaaccaccgtcgtttccttcactt
cagatcgtgcatctgatgacgggaatgccgcagcatctga
cctgatcgctctgaccatcaagggatgctgttctcttcct
ccctgtgccctgagtaatccagactattgtggt
tgacgac
gctgatgctccaggacgctctgaaccacgacacgccgccc
tctgcctgacctgcttcactttccgtctttgtgccactac
aactgaacaacccgatccactagactcccacgttacctcc
gtattctgaaactacttggttttgattgtctttaatttct
agtcacacttgctgttattacatcgaccaaaatttaaaca
agaacatgaggagtgtctgttcaaacaaaatcaggcaatg
aaaaggggaaaaagtctctgatttatctgaaaactgtcac
gcgtcattctcttagccaggtttagaaacgattaccacta
gagcttttgtaccacatcaaatcagatctatgtgtaatgt
ttcttttgcaaattttgctgaaattcttgacaaaaaagct
caaaatgtgggaagcgcttttaattgtctgacaaactgtg
atcatgtctcttttcagtgagtctaactgcaacctctgca
tgtttttcttcacgcaaagggaggttccataatcaggaaa
gcaaaagacaaataactgcttgagaatttcaggttataga
tagggtaaggggaaaacagagctatggaaaatgatgaaaa
caacagataaaagaaattgagcaatacctacttgtttcat
ggttgatgaggttttttttcctgaataatctctgtggaca
ttaatggcagtctctcctcaccccatgccattagtttttt
ttctttctttatccaagatttgctgaatattttgagacta
gatatagacattgctacagatataacctgacaataaactt
tcatgggcaccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sequence translation MGMRMMFTVFLLVVLATTVVSFTSDRASDDGNAAASDLIA
LTIKGCCSLPPCALSNPDYCG

References
Conticello,S.G., Gilad,Y., Avidan,N., Ben-Asher,E., Levy,Z. and Fainzilber,M. (2001) Mechanisms for evolving hypervariability: the case of conopeptides Mol. Biol. Evol. 18:120-131

Internal links
Proteins Encoded PnIB precursor

External links
Ncbi
GenBank AF215088

Tools