Conus eburneus conotoxin Eb6.8 mRNA, complete cds. (N01884) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus eburneus conotoxin Eb6.8 mRNA, complete cds.
Organism Conus eburneus
Organism Diet generalist
Organism Clade
Organism Region
Notes

Sequence
tgcacggtgagcctgactccatattccttcatcgtctttt
tgggcattaccaaaaacatcagtaaa
atgaaactgacgtg
cgtgccaattgtcgccatgctgttcctgatggcctgtcaa
ctcattacagctgattactctagagagaagcacgggtatt
ctgctgagaagtcgagtgacaagattcaggattcctttta
ctcaaagttgaccaagagatgtacggatgagggtggtgat
tgtgatcctggaaatcataactgctgcaggggatcgtgtc
ttgttttacaacacaaagccatctgtggtatagtttatac
tatggtctcgcggtaa
agagtgaggaaggggaatgtgagt
gatgtccttatctgcagtaaaatcaattaatcaatcaacc
ggtcattcacaaaattaatcaatgaattaatcagtaaatc
tatgaaggatcatattatgagcgaggcatttttcctccga
ctgacttgaaataaagagtagcgtgctacactgaccgcta
ccagacaaagaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sequence translation MKLTCVPIVAMLFLMACQLITADYSREKHGYSAEKSSDKI
QDSFYSKLTKRCTDEGGDCDPGNHNCCRGSCLVLQHKAIC
GIVYTMVSR-

References
Liu,Z., Li,H., Liu,N., Wu,C., Jiang,J., Yue,J. and Dai,Q. (2012) Diversity and evolution of conotoxins in Conus virgo, Conus eburneus, Conus imperialis and Conus marmoreus from the South China Sea. Toxicon 60:982-989

Internal links
Proteins Encoded Eu6.8 precursor

External links
Ncbi
GenBank HQ897690

Tools