Conus pennaceus clone PnMRCL-012 conotoxin scaffold IX precursor, mRNA, complete cds (N00199) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus pennaceus clone PnMRCL-012 conotoxin scaffold IX precursor, mRNA, complete cds
Organism Conus pennaceus
Organism Diet molluscivorous
Organism Clade V
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
acgaacttcagaacacattcttttcacctggacacgcgaa
actgacaacaagcaga
atgcactgcctctcagtcttcgtc
attcttctgctgctgactgcatctgcacctagcgttgatg
cccaaccgaagaccgaagatggtgtgctcctgtcatcttt
ccgcgataatgctgagcgaactctacaaaaactttggaac
cacgcacgcgactggtgcgatccatgtccttgggga
taaa
ggaaaatgactttggatgagacccctgcgaactgtccctg
gatctgagttttggaaagcagactgttccttttgcacgtg
ttcgtggaatttcgaatggtcgttaacaacacgctgccac
tggcaagctactatctctctgtcctttcatctatggaact
gtatgatctaataactgaaatgtcgtagacatttttcaat
gggcatacactatgaccatgtagtcagtaattgcatcatt
ttgaccttttgaattcgaaatgtaagtgttttccctcgga
aaggtcctttgtaattatacattttagtgtgttaggttat
ccatacaaattatacgaagaatgctgtctttccttttgtt
cccacatcaatggttgggacaaacattattggttttggtc
aatgtaatcatgacctgcatttagtgctatattgattgca
ttttcagcgttgaatgtttaatctgcaaacagaaagtggt
tgatcgactaataaagacttgcatggcgcaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaa
Sequence translation MHCLSVFVILLLLTASAPSVDAQPKTEDGVLLSSFRDNAE
RTLQKLWNHARDWCDPCPWG

References
Conticello,S.G., Gilad,Y., Avidan,N., Ben-Asher,E., Levy,Z. and Fainzilber,M. (2001) Mechanisms for evolving hypervariability: the case of conopeptides Mol. Biol. Evol. 18:120-131

Internal links
Proteins Encoded PnMRCL-012 precursor

External links
Ncbi
GenBank AF215099

Tools