Im5.5 mRNA, complete cds. (N02187) Nucleic Acid Card

General Information
Name Im5.5 mRNA, complete cds.
Organism Conus imperialis
Organism Diet vermivorous
Organism Clade XVII
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
ctgacaggtactgaacgaacctcaggacacattcttttca
cctggacacgggaagctgactacaagcaga
atgtactgtc
tcccagtcttcatcattcttctgctgctgattccatctgc
acctagcgttgatgtccaaccaatcaccaagaacgacgtg
attttggactctttacgaaatgttgcaacgaaacccctac
aaagacttttgaacacacgttgctgcatcaaattccaccc
ttgctgtcacaatggttaa
aaagaaacgaagtgacttgag
atgagacccctgcaaactgtccctggatgtgagatttgga
aagcagaccgttcctttcgcacgtgctcgtgggatttcga
acggtcgttaacaacacgctgccacttgcaagctactaca
tctctgtccttccatctgtggaactggatgatcaaacaac
tgaaatgccatagacattgggcacatttttcgaagagtat
actctgttactatgtagtcggtaatcaaatcgtttggact
ttctggaatatttttcaaaatgtaaagtgggtttttttcc
gtagaagagccccgtatagttagatatttctctaagctat
gttctgcacacaaattctgaaatactatcctttttttgtg
tttctgcatcaaaggtcaaggacagaaaatgtttgcctta
gtcgatgtaattgtgacatgcatttagtgctatagtaatt
tttttccagttttgaatgtttaatctgcaaacagaaagtg
ctgagcgactagtaagattgcacagcactagaaaaaaa
Sequence translation MYCLPVFIILLLLIPSAPSVDVQPITKNDVILDSLRNVAT
KPLQRLLNTRCCIKFHPCCHNG-

References
Liu,Z., Li,H., Liu,N., Wu,C., Jiang,J., Yue,J. and Dai,Q. (2012) Diversity and evolution of conotoxins in Conus virgo, Conus eburneus, Conus imperialis and Conus marmoreus from the South China Sea. Toxicon 60:982-989

Internal links
Proteins Encoded Im5.5 precursor

External links
Ncbi
GenBank JF460784

Tools