Im5.6 (Im5.3) mRNA, complete cds. (N02189) Nucleic Acid Card

General Information
Name Im5.6 (Im5.3) mRNA, complete cds.
Organism Conus imperialis
Organism Diet vermivorous
Organism Clade XVII
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
catctcacaggtactcaacaaacttcaggacacattcttt
tcacctgggacacgggaaactgacttcaagcaga
atgtac
tgtctcccagtcttcctcattcttctgctgctgatttcat
ctgcacctagcactcctccccaaccaaggaacaaagatcg
tgtgaacctggtatctttactcgataatcaaaagcaaatc
ctacaaagagattggaacggttgctgtgtgaaaaaggctg
gttgctgtccttggggaaaatga
ctttggatgagacccct
gcaaactgtccctggatgtgagatttggaaagcagaccgt
tcgtggaattttgaatggtcgttaacaacacgctgccact
tgcaagctacaatctctctgtcctttcatctttggaactg
gatgatcaaacaactgaaatgtcatagaaatttttcaatg
ggtatacaatatgtgggcatttagtcagtaattacatcat
ttggacattctgaaatatttttcaaaatgtaagtcttttc
ccttgaaaaggtcctttgtaattacatatttttgtttgtt
atgttttgcacacaaactatagaatgatgtctttcttttt
gttcctacatcaatgtgtgtgtgtgtaggggggggggggt
tgtcttggtcaatgtaattatgacctgcattcagtgctat
agtgatttctttttcagcgttgaatgtttaatctgcaaac
agaaatagttgatggactaataagacttgcatggcactta
tagaggtgaaagactatacaaattagctgtatccttgaaa
ctatacctagagaaacagcccccatctttcttggaacaaa
ttgggcttttaaaaaaa
Sequence translation MYCLPVFLILLLLISSAPSTPPQPRNKDRVNLVSLLDNQK
QILQRDWNGCCVKKAGCCPWGK-

References
Liu,Z., Li,H., Liu,N., Wu,C., Jiang,J., Yue,J. and Dai,Q. (2012) Diversity and evolution of conotoxins in Conus virgo, Conus eburneus, Conus imperialis and Conus marmoreus from the South China Sea. Toxicon 60:982-989

Internal links
Proteins Encoded Im5.6 precursor

External links
Ncbi
GenBank JF460786

Tools