Br7.2 precursor, mRNA, complete cds. (N02305) Nucleic Acid Card

General Information
Name Br7.2 precursor, mRNA, complete cds.
Organism Conus brunneus
Organism Diet vermivorous
Organism Clade
Organism Region Eastern Pacific
Notes

Sequence
gaccctgccgtcatctcagcgcagacttggtaagaagtga
aaaaccttcatc
atggagaaactgacaattctgcttcttg
ttgttactgtactagtgtcgacccaggccatgattcaagg
tgatataaaaaaacgtcgaaaggcgaagatcaacattttt
tcaaaaagaaagacaactgctgagagatggtgggatggcg
aatgcaggagttggtccaacaaatgtgagtggccttggca
ttgttgttctaacgactgtgaggattactgcacattgtgg

tgatgaactcggaccacaagccatccgacaacaccactct
cctcttcagaggcttcaaggcttttgttgtgatttgaaga
atctttacgagtaaacaaataagtagaccagcacgtttct
ttccctttgcaaaatcaatgatggaggtaaaaagcctctc
attttgtcttcatcaataaagaacttatcatcaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sequence translation MEKLTILLLVVTVLVSTQAMIQGDIKKRRKAKINIFSKRK
TTAERWWDGECRSWSNKCEWPWHCCSNDCEDYCTLW

References

Internal links
Proteins Encoded Br7.1 precursor

External links
Ncbi
GenBank JQ683153

Tools