Di11.1 mRNA, complete cds. (N02348) Nucleic Acid Card

General Information
Name Di11.1 mRNA, complete cds.
Organism Conus distans
Organism Diet vermivorous
Organism Clade Early
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
atgaagctggttttggcgatcattcttattctgatgctta
tatccttaagcactggagcggagacgtctgacagccgtgc
aagcatgagtgccactgcagagacagacgggcttcttcgt
gtgaagtcatcaatgtgcaaacagtcgaatgggccatgca
gtggtaatttcgattgctgtggaaatctctgttgtacctg
ggataacacatgcggagataagatcgggggctgc
taattt
ggcaagtgaatttccgtcgtctgagaggacacagttctgg
tatgcttgcacatccacatttgcagcagcctgctgccaaa
tcgaattcgcatagtgtcaacacttgttgattaaagccaa
atggcgtagaaacatgaaaaaaaaaaa
Sequence translation MKLVLAIILILMLISLSTGAETSDSRASMSATAETDGLLR
VKSSMCKQSNGPCSGNFDCCGNLCCTWDNTCGDKIGGC

References

Internal links
Proteins Encoded Di11.1 precursor

External links
Ncbi
GenBank JX018174

Tools