Conus terebra O2 superfamily conotoxin Tr7.2 precursor, mRNA, complete cds. (N02443) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus terebra O2 superfamily conotoxin Tr7.2 precursor, mRNA, complete cds.
Organism Conus terebra
Organism Diet
Organism Clade
Organism Region
Notes

Sequence
atggagaaactgacaatcctgcttctccatgctgctgtac
tgatgtcgacccaggccctgattcaaggtggtggagaaaa
acgcccaaaggagaagatcaattttttatcaaaaagaaag
atagctgctaagagatggtggctcggggaatgcgatgaat
gggactggctgtgtgatcaaccttcagaatgttgctctgc
tacttgttccttgtggtgc
tgaactctgaccacaaggaac
agacgacatcgtaacaagtagcagagcaacattctgaaga
ttcttcaaaaggagaataaaagccttgaagtctctgaaga
gga
Sequence translation MEKLTILLLHAAVLMSTQALIQGGGEKRPKEKINFLSKRK
IAAKRWWLGECDEWDWLCDQPSECCSATCSLWC

References

Internal links
Proteins Encoded Tr7.2 precursor

External links
Ncbi
GenBank JX293458

Tools