Conus terebra O3 superfamily conotoxin Tr7.4 precursor, mRNA, complete cds. (N02455) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus terebra O3 superfamily conotoxin Tr7.4 precursor, mRNA, complete cds.
Organism Conus terebra
Organism Diet
Organism Clade
Organism Region
Notes

Sequence
atgtcaagattgggaatcatggtgctaacccttctacttc
tcgtgttcatggtaaccagtcatcaggatagtagagagaa
gcaggcgactcgaaggaacgcagtcaacatcggatggaga
agatcaattattcggagaacagtaggtgaggagtgcaacg
agtactgtgagcagcggaacaagaactgctgcggtaaaac
aaatggagaacccgtatgtgcacaggcatgcctcgga
tag
tttctgtacactgtctcattcattattttatcagtacaag
tgtaaacgagatctgtcagaaagtcgaaggttgctcgtaa
gttgataagcattgtttactgggacgaacggatttgagat
g
Sequence translation MSRLGIMVLTLLLLVFMVTSHQDSREKQATRRNAVNIGWR
RSIIRRTVGEECNEYCEQRNKNCCGKTNGEPVCAQACLG

References

Internal links
Proteins Encoded Tr7.4 precursor

External links
Ncbi
GenBank JX293470

Tools