Conus consors mRNA for A superfamily CnIC precursor, biomaterial CH070619AA-AC. (N02548) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus consors mRNA for A superfamily CnIC precursor, biomaterial CH070619AA-AC.
Organism Conus consors
Organism Diet piscivorous
Organism Clade I
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
cggggattcaactgacgagctgcagaccagacggacgtga
aacagcatcgccggcaagtggggatagtacaagacacgca
gaacaaagaagcagagagtctgagaaaataacc
atgggca
tgcggatgatgttcaccgtgtttctgttggttgtcttgac
aaccactgtcgtttccttcccttcagatagtgcatctgat
gtcagggatgacgaagccaaagacgaaaggtctgacatgt
acaaatcgaaacggaatggacgctgttgccatcctgcctg
tggcaaacactttagttgtggacgctga
tgctccaggacc
ctctgaaccacgaratgccgccctctgcctgacctgcttc
actttccgtctctttgtgccactagaactctacaactcga
cccactagactcccacgttacctccgtattctgaaactac
ttggatttgattgtctttaatatctgctcatacttgctgt
tattacatcgtacaaaatttaaacaagaacatgaggggtg
tctgctcaaacaaaatcaggcaatgaccaggaaaaaagtc
tctgatctatccgaagactgtcacctgtcactctcttaac
cagttttagaactgattaccactggagcttttgtaccaca
tcaaccaggtctatgtgtaatgtttctttttgcaaacttt
gctgtaattcttgacaaaaaagctcaaaatgtgggaagcg
cttttgattgtctgacaacttgtgatcatgtctcttttca
gtgagtctaagtgcatcctctgtgtgttttccttcacctg
ttaagcaacgaaaagaggttgtccataatcagaaaagcaa
aagacaaagaactgcttgagaatttcagywtatatatagg
gtaagccaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaacaaata
Sequence translation MGMRMMFTVFLLVVLTTTVVSFPSDSASDVRDDEAKDERS
DMYKSKRNGRCCHPACGKHFSCGR-

References

Internal links
Proteins Encoded CnIC/F/H precursor

External links
Ncbi
GenBank HE856367

Tools