Conus marmoreus tau conotoxin 5.2 mRNA, complete cds (N00499) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus marmoreus tau conotoxin 5.2 mRNA, complete cds
Organism Conus marmoreus
Organism Diet molluscivorous
Organism Clade VI
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
atgcgctgtgtcccagtcttcgtcattcttcttctgctga
ttgcatctgcacctaccgttgatgcccaactgaagaccaa
agatgatatgcccttggcatcttttcacgctaacgtaaag
cgaaccctgcaaatacttcgggacaaacgcttctgctgcc
gaacacaggaagtgtgctgtgaagcgattaaaaatgga
tg
atgggtggtaaaggaaaatgacttaagatgagacccctgc
aaaccgtccctggatgtgagattcggaaagcagactgttc
ctttcgcacgtgttcgtggaatttccaatggtcgttaaca
acacgctgccacttgcaagctactatctctctgtcctttc
atctgtggaactgtatgatcaaacaactgaaatgtcagaa
attgttcactgggtaaacactatgaccatttagtcggtaa
ttacatcatttgaattttctgaaatattttttcagcatgt
aagtgtgttcccttgaaaatgtcccttgtaattatgtatt
ttggtattttatgttttacatacaaatggtaaaatgctgt
cttttcttttgttcctacatcaatggtggggacagacaat
gtttgcgttggtcaatgtaattatgacctgcatttagtgc
tgtagtgattgtattttcag
Sequence translation MRCVPVFVILLLLIASAPTVDAQLKTKDDMPLASFHANVK
RTLQILRDKRFCCRTQEVCCEAIKNG

References
Han,Y.H., Wang,Q., Jiang,H., Miao,X.W., Chen,J.S. and Chi,C.W. (2005) Sequence diversity of T-superfamily conotoxins from Conus marmoreus Toxicon 45:481-487

Internal links
Proteins Encoded Gla-MrIII precursor

External links
Ncbi
GenBank AY591766

Tools