Conus pennaceus clone PnMRCL-B01112 conotoxin precursor, mRNA, complete cds (N00081) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus pennaceus clone PnMRCL-B01112 conotoxin precursor, mRNA, complete cds
Organism Conus pennaceus
Organism Diet molluscivorous
Organism Clade V
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
ctggcagttactcaacgaacttcagaacacattcttttca
cctggacacgcgaaactgacaacaagcaga
atgcactgcc
tctcagtcttcgtcattcttctgctgctgactgcatctgc
acctagcgttgatgcccaaccgaagaccgaagatggtgtg
ctcctgtcatctttccgcgataatgctgagcgaactctac
aaaaactttggaaccacgcacgcgactggtgcgatccatg
tccttgggga
taaaggaaaatgactttggatgagacccct
gtgaactgtccctggatctgagttttggaaagcagactgt
tccttttgcacgtgttcgtggaatttcgaatggtcgttaa
caacacgctgccactggcaagctactatctctctgtcctt
tcatctgtggaactgtatgatctaataactgaaatgtcgt
agacatttttcaatgggcatacgctatgaccatgtagtca
gtaattgcatcattttgaccttttgaattcgaaatgtaag
tgttttccctcggaaaggtcctttgtaattatacatttta
gtgtgttaggttatccatacaaattatacgaagaatgctg
tatttccttttgttcccacatcaatggttgggacaaaaat
tattggttttggtcaatgtaatcatgacctgcatttagtg
ctatattgattgcattttcagcgttgaatgtttaatctgc
aaacagaaagtggttgatcgactaataaagacttgcatgg
cgcaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sequence translation MHCLSVFVILLLLTASAPSVDAQPKTEDGVLLSSFRDNAE
RTLQKLWNHARDWCDPCPWG

References
Conticello,S.G., Gilad,Y., Avidan,N., Ben-Asher,E., Levy,Z. and Fainzilber,M. (2001) Mechanisms for evolving hypervariability: the case of conopeptides Mol. Biol. Evol. 18:120-131

Internal links
Proteins Encoded PnMRCL-012 precursor

External links
Ncbi
GenBank AF214981

Tools